Wat is epilepsie?

epilepsie wat is het?

Epilepsie wat is het nu eigenlijk? Iedereen kent epilepsie van de grote aanvallen waarbij iemand buiten bewustzijn is en trilt en schud. Echter is epilepsie veel meer dan dat. In dit artikel proberen we uit te leggen wat epilepsie is.

Epilepsie wat is het?

Epilepsie is een aandoening van de hersenen waarbij zich aanvallen (insulten) kunnen voorkomen. Deze aanvallen komen door een plotselinge, afwijkende activiteit van een groep hersencellen (neuronen), en een soort ‘kortsluiting’. Aan de buitenkant wordt dit zichtbaar in de vorm van een aanval.

Hersenen

De cellen van de hersenen zijn goed georganiseerd in netwerken, die allemaal functies aansturen.Zo werkt het ene netwerk om je armen te laten bewegen, weer een ander netwerkt zorgt voor de spraak, eentje voor je geheugen enzovoort. Al deze netwerken in onze hersenen staan met elkaar in verbinding.

Als hier dan een kortsluiting ontstaat, kan zich dat op verschillende manieren uiten. Dit hangt af in welke netwerken de storingen zich bevinden en welke erbij betrokken zijn. Zo kun je vallen, schokken of juist een ongecontroleerde beweging maken, iets geks ruiken, even kort afwezig zijn en zelfs (even) helemaal buiten bewustzijn raken.

Juist omdat er zoveel verschillende vormen van aanvallen zijn, is het soms lastig voor een neuroloog om te bepalen welke vorm van epilepsie je hebt.

In dit artikel kun je alles lezen over de Soorten aanvallen.

Elke aanval is anders

Er zijn dus heel veel verschillende vormen van epilepsie. Ook de aanvallen verschillen in hevigheid, vorm, duur en frequentie van elkaar. De aanvallen zijn dus in verschillende vormen en hevigheid. Toch zijn ze ruwweg in twee hoofdgroepen in te delen, zo heb je de gegeneraliseerde aanvallen en focale aanvallen.

Gegeneraliseerde epilepsie

Bij gegeneraliseerde aanvallen is de kortsluiting vanaf het begin al over beide hersenhelften verdeeld en is er altijd sprake van verstoring van bewustzijn.

Focale epilepsie

Bij een focale aanval gaat het om een aanval waarbij een deel van de hersenen meedoet. En dan zijn er ook nog de aanvallen waarvan niet duidelijk is waar ze in de hersenen beginnen.

Vaststellen van soort epilepsie door de neuroloog

Een neuroloog kan de vorm van epilepsie vaststellen door een EEG en door het horen of zien hoe een aanval of aanvallen gaan.

Omschrijf de aanval zo gedetailleerd mogelijk! Voor de neuroloog is het erg belangrijk om precies te weten hoe een aanval eruit ziet. Dan kan hij of zij de juiste diagnose stellen.

  • Hoe begint de aanval
  • Hoe zit de aanval eruit
  • Hoe lang duurt de aanval

Dit kan vaak door iemand die erbij was heel gedetailleerd worden vertelt. Wat voor de neuroloog heel erg fijn is, om het te filmen, zo kan hij of zij precies zien hoe een aanval gaat. Als omstander is het filmen soms erg lastig, zeker als je eerste hulp moet verlenen en alleen bent met de gene met de aanval.

Facebookgroep en pagina

Speciaal bij deze website hebben we ook een facebook groep en pagina gemaakt.